PacevičiusA. Bibliografiniai duomenys. Bibliotheca Lituana, v. 6, p. 185, 20 gruodž. 2019.