BalkusM. 1920–1940 m. Kauno miesto gyventojų vidaus pasų kortelės kaip genealogijos ir lokalinės istorijos šaltinis. Bibliotheca Lituana, v. 6, p. 45-68, 20 gruodž. 2019.