MikelinskaitėA. Juozo Miltinio autobiografijos: tekstai ir kontekstai. Bibliotheca Lituana, v. 6, p. 69-81, 20 gruodž. 2019.