PangonytėR. Prozopografijos galimybės Karpių giminės genealoginiuose tyrimuose. Bibliotheca Lituana, v. 6, p. 100-120, 20 gruodž. 2019.