KlietkutėJ. Bajorų Mongirdų genealogija. Bibliotheca Lituana, v. 6, p. 121-147, 20 gruodž. 2019.