JasiūnienėG. Genealoginiai ryšiai Žemaitijos bajorų heraldikos šaltiniuose XVI a. antroje pusėje – XVIII a. Bibliotheca Lituana, v. 6, p. 148-166, 20 gruodž. 2019.