Railaitė-BardėA. Genealogija XIX amžiuje: prievolė ir priemonė versus patyrimas ir emocija. Bibliotheca Lituana, v. 6, p. 167-184, 20 gruodž. 2019.