Žilys, Saulius. 2012. „Bažnyčių Metrikų Knygos Ir parapijiečių sąrašai Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos rankraščių Skyriuje: Kilmė Ir Konfesiniai Ypatumai“. Bibliotheca Lituana 2 (spalio), 123-54. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15583.