Steponaitienė, Jolita. 2012. „Senieji rankraštiniai Bibliotekų Katalogai Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo Bibliotekoje“. Bibliotheca Lituana 2 (spalio), 155-69. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15584.