Cicėnienė, Rima. 2012. „Senieji Atminties Institucijų Katalogai Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos rankraščių Fonduose: Slucko Šv. Elijo Vienuolyno 1575 M. Inventoriaus Atvejis“. Bibliotheca Lituana 2 (spalio), 255-77. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15589.