Pietrzkiewicz, Iwona. 2012. „Inwentarz kościoła Św. Piotra Na Antokolu Spisany Przez Piotra Korkonosa Z 1609 Roku“. Bibliotheca Lituana 2 (spalio), 313-28. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15591.