Witkowski, Rafał. 2012. „Katalog Biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła W Nieświeżu (1651)“. Bibliotheca Lituana 2 (spalio), 329-427. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15592.