Kuliešienė, Erika. 2012. „Vilniaus Senosios Regulos Karmelitų Vienuolyno Prie Šv. Jurgio bažnyčios Bibliotekos 1677 Metų Inventorius: šaltinio Publikacija“. Bibliotheca Lituana 2 (spalio), 429-46. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15593.