Būčys, Žygintas. 2012. „Vilniaus Archeologijos Komisijos 1856–1858 M. Posėdžių Protokolai“. Bibliotheca Lituana 2 (spalio), 477-535. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15595.