BudrysEduardas. 2019. „Kas Yra Lietuvis? Vladislavo Mickevičiaus tėvynės paieškos“. Bibliotheca Lituana 6 (gruodžio), 14-31. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.VI.2.