BagdonasVytenis. 2019. „Genealogijos Ir Vietos Istorijos Tyrimų galimybės Panevėžio krašte (metrikų Knygų Duomenimis)“. Bibliotheca Lituana 6 (gruodžio), 32-44. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.VI.3.