KlietkutėJolanta. 2019. „Bajorų Mongirdų Genealogija“. Bibliotheca Lituana 6 (gruodžio), 121-47. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.VI.8.