Railaitė-BardėAgnė. 2019. „Genealogija XIX amžiuje: Prievolė Ir Priemonė Versus Patyrimas Ir Emocija“. Bibliotheca Lituana 6 (gruodžio), 167-84. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.VI.10.