Petreikis, T. (2018) „Aukštaitijos knygos kultūros tyrimų metmenys“, Bibliotheca Lituana, 50, p. 15-32. doi: 10.15388/BiblLita.2018.V.11764.