Kažuro I. ir Grigonis E. (2014) „Levas Vladimirovas ir senojo Vilniaus universiteto bibliotekos knygų grąžinimo peripetijos“, Bibliotheca Lituana, 30, p. 54-76. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15560 (žiūrėta: 23spalio2021).