Lobachevskaja O. (2014) „Baltarusijos kraštotyrinės fotografijos pradininko Michalo Kuscinskio (1829–1905) palikimas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje“, Bibliotheca Lituana, 30, p. 152-165. doi: 10.15388/BiblLita.2014.3.15567.