PacevičiusA. (2012) „Atminties institucijų rinkiniai: naujos tyrimų kryptys“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 9-18. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15578.