Krauls I. (2012) „Bibliotekininkystės mokslo paradigmos tinklaveikos visuomenėje“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 19-32. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15579.