Braziūnienė A. (2012) „Senųjų asmeninių Lietuvos bibliotekų tyrimai: status quo“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 33-65. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15580.