Žilys S. (2012) „Bažnyčių metrikų knygos ir parapijiečių sąrašai Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje: kilmė ir konfesiniai ypatumai“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 123-154. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15583.