Steponaitienė J. (2012) „Senieji rankraštiniai bibliotekų katalogai Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 155-169. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15584.