Būčys Žygintas (2012) „Antikinių vazų ,istorinė atmintis‘: kolekcionavimo aspektas XIX a. Lietuvoje“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 191-210. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15586.