Keršytė N. (2012) „Tarybinių laikų ir tarybinių rašytojų įmuziejinimo paradigmos“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 237-254. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15588.