Cicėnienė R. (2012) „Senieji atminties institucijų katalogai Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių fonduose: Slucko Šv. Elijo vienuolyno 1575 m. inventoriaus atvejis“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 255-277. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15589.