Pietrzkiewicz I. (2012) „Inwentarz kościoła Św. Piotra na Antokolu spisany przez Piotra Korkonosa z 1609 roku“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 313-328. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15591.