Witkowski R. (2012) „Katalog biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła w Nieświeżu (1651)“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 329-427. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15592.