Kuliešienė E. (2012) „Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno prie Šv. Jurgio bažnyčios bibliotekos 1677 metų inventorius: šaltinio publikacija“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 429-446. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15593.