Būčys Žygintas (2012) „Vilniaus Archeologijos komisijos 1856–1858 m. posėdžių protokolai“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 477-535. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15595.