BudrysE. (2019) „Kas yra lietuvis? Vladislavo Mickevičiaus tėvynės paieškos“, Bibliotheca Lituana, 60, p. 14-31. doi: 10.15388/BiblLita.2018.VI.2.