BagdonasV. (2019) „Genealogijos ir vietos istorijos tyrimų galimybės Panevėžio krašte (metrikų knygų duomenimis)“, Bibliotheca Lituana, 60, p. 32-44. doi: 10.15388/BiblLita.2018.VI.3.