BalkusM. (2019) „1920–1940 m. Kauno miesto gyventojų vidaus pasų kortelės kaip genealogijos ir lokalinės istorijos šaltinis“, Bibliotheca Lituana, 60, p. 45-68. doi: 10.15388/BiblLita.2018.VI.4.