MikelinskaitėA. (2019) „Juozo Miltinio autobiografijos: tekstai ir kontekstai“, Bibliotheca Lituana, 60, p. 69-81. doi: 10.15388/BiblLita.2018.VI.5.