PangonytėR. (2019) „Prozopografijos galimybės Karpių giminės genealoginiuose tyrimuose“, Bibliotheca Lituana, 60, p. 100-120. doi: 10.15388/BiblLita.2018.VI.7.