JasiūnienėG. (2019) „Genealoginiai ryšiai Žemaitijos bajorų heraldikos šaltiniuose XVI a. antroje pusėje – XVIII a.“, Bibliotheca Lituana, 60, p. 148-166. doi: 10.15388/BiblLita.2018.VI.9.