Railaitė-BardėA. (2019) „Genealogija XIX amžiuje: prievolė ir priemonė versus patyrimas ir emocija“, Bibliotheca Lituana, 60, p. 167-184. doi: 10.15388/BiblLita.2018.VI.10.