[1]
Girininkaitė V., „Interpretacijos: Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių atvejis“, BL, t. 4, p. 41-68, lapkr. 2018.