[1]
Lobachevskaja O., „Baltarusijos kraštotyrinės fotografijos pradininko Michalo Kuscinskio (1829–1905) palikimas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje“, BL, t. 3, p. 152-165, gruodž. 2014.