[1]
Braziūnienė A., „Senųjų asmeninių Lietuvos bibliotekų tyrimai: status quo“, BL, t. 2, p. 33-65, spal. 2012.