[1]
Žilys S., „Bažnyčių metrikų knygos ir parapijiečių sąrašai Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje: kilmė ir konfesiniai ypatumai“, BL, t. 2, p. 123-154, spal. 2012.