[1]
Steponaitienė J., „Senieji rankraštiniai bibliotekų katalogai Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje“, BL, t. 2, p. 155-169, spal. 2012.