[1]
Būčys Žygintas, „Antikinių vazų ,istorinė atmintis‘: kolekcionavimo aspektas XIX a. Lietuvoje“, BL, t. 2, p. 191-210, spal. 2012.