[1]
Keršytė N., „Tarybinių laikų ir tarybinių rašytojų įmuziejinimo paradigmos“, BL, t. 2, p. 237-254, spal. 2012.