[1]
Cicėnienė R., „Senieji atminties institucijų katalogai Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių fonduose: Slucko Šv. Elijo vienuolyno 1575 m. inventoriaus atvejis“, BL, t. 2, p. 255-277, spal. 2012.