[1]
Pietrzkiewicz I., „Inwentarz kościoła Św. Piotra na Antokolu spisany przez Piotra Korkonosa z 1609 roku“, BL, t. 2, p. 313-328, spal. 2012.