[1]
Witkowski R., „Katalog biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła w Nieświeżu (1651)“, BL, t. 2, p. 329-427, spal. 2012.